Co-author Network

Note: This information is based solely on publications that have been loaded into the VIVO system. This may only be a small sample of the person's total work.

Log in to enter additional details about your publications on your profile page.

Tables

Publications per year (.CSV File)
Year Publications
1999 1
2002 1
2003 4
2004 7
2005 11
2006 12
2007 21
2008 15
2009 9
2010 10
2011 5
2012 7
2013 8

Co-authors (.CSV File)
Author Publications with
Qian, Yi 43
Wang, Jianping 17
Fu, Shengli 16
Zhang, Tao 16
Wu, Dapeng Oliver 15
Rong, Bo 12
Chlamtac, Imrich 11
Jue, Jason P. 11
Xiao, Gaoxi 10
Wang, Jin 9
Fang, Yuguang 9
Chen, Hsiao Hwa 9
Rodriguez-Rodriguez, Domingo 7
Zhu, Hua 6
Hu, Rose Qingyang 5
Liu, Wang 5
Nucci, Antonio 4
Tipper, David 4
Huang, Liusheng 4
Moayeri, Nader 4
Gu, Naiji 4
Fan, Jieyan 4
Guo, Hui 4
Kota, Sastri 3
Zheng, Yu 3
Lugo Cordero, Hector M. 3
Michel, Kadoch 3
Xiao, Bin 3
Qiao, Chunming 3
Qiu, Robert C. 3
Ozugur, Timucin 3
Guizani, Mohsen 3
Erazo, Miguel A. 2
Xu, Yinlong 2