Human osteoblast adhesion to thermally oxidized gamma-TiAl surfaces Presentation uri icon