University of Nebraska, Lincoln University uri icon